top of page
浪琴園-物業出租-4492_636682847727148281.JPG

浪琴園(Oct 2018 to Dec 2018)

項目內容:更換大金 VRV S 中央冷氣系統

室內出風機:6部掛墻式冷氣機

室外散熱器:2部側出風散熱器

bottom of page